POHŘEBNÍ SLUŽBA PRAHA
Objednávkové kanceláře:


Pohřební služba Praha Letná:

Ovenecká 849/3
(směr Technické muzeum na Letné)
170 00 Praha 7 - MAPA ZDE

Tel.:/Fax
233 377 194
Email.:

Otevřeno:   Po - Pá 8:30 – 16:00

Pohřební služba Praha Štěrboholy:
Andersenova 412/6
(vedle Europarku Štěrboholy)
102 00 Praha 10 - MAPA ZDE

Tel.:
602 220 894 (nonstop)
Email.:

Otevřeno:   Po - Pá  9:00 – 16:00

Po telefonické dohodě jsme Vám k dispozici i po pracovní době. Odvoz zemřelých 24 hodin denně. Telefon: 602 220 894

Objednávky pohřbů 7 dní v týdnu

Pohřební služba Praha - platba kartou

IČ: 24252115

Důležité infomace - poradna

Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení. Vše si rozhodujete sami, nenechte se v nemocnici ovlivnit některými pracovníky z řad zdravotního personálu. Šaty pro zesnulého nenoste na patologii, stačí je předat v kanceláři naší pohřební služby.

Pohřeb můžete objednat i bez „potvrzení o úmrtí“ které vystavuje nemocnice.
V případě úmrtí doma nejste povinni sjednat pohřeb u pohřební služby, která provedla převoz zesnulého z místa úmrtí.
Pokud Vás bude pohřební služba kontaktovat sama, jedná se o nelegální chování z její strany. Toto chování pohřebních služeb je zákonem zakázáno.
V této pro Vás těžké chvíli se nenechte zmanipulovat a vše si důkladně rozmyslete. Pokud Vám byla nabídnuta sleva u některé pohřební služby zavolejte nám a ověřte si ceny.

Bezplatná nonstop linka:   800 32 11 36

Jak postupovat při úmrtí v bytě?
Nejprve zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, případně obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví "List o prohlídce zemřelého", který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu. Převoz zesnulého provede na Vaše zavolání naše pohřební služba na lince 800 32 11 36. Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně a 365 dní v roce.

vůz Pohřební služby Atropos vůz Pohřební služby Atropos

 Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově seniorů?

S doklady, potřebnými pro vyřízení pohřbu (viz. odstavec níže), se dostavte do naší kanceláře Ovenecká 3, Praha 7

Co od Vás budeme potřebovat k vyřízení pohřbu?

  • občanský průkaz zesnulé osoby / je-li k dispozici
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • oblečení pro zesnulého
  • v případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu pohřbu s příslušným duchovním a pohřební službou

ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI

Informace o úředních záležitostech souvisejících s úmrtím:

  • Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v budově pohřební služby v úřední době.
  • Úmrtní list zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského/obecního   úřadu (dle místa úmrtí).
  • Urnu s ostatky je správa krematoria povinna uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu. Po dobu jednoho měsíce je urna v úschově bezplatně.
  • Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj občanský průkaz.

Informace o nároku na pracovní volno:

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Pohřebné:

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Pohřební služba Praha | důležité informace | pohřební služby | fotogalerie | taxi zdarma | ekonomický pohřeb | pohřeb bez obřadu